تسلا در بازار خودروی الکتریکی تنها نیست

یک استارتاپ در شانگهای چین از خودروی الکتریکی جدیدی رونمایی کرده است که می‌تواند از نظر تکنولوژی با تسلا رقابت کنند. قیمت این خودرو، نصف تسلا مدل X است.