معرفی انیمیشن کوتاه The Little Match Girl - دخترک کبریت فروش

دخترک کبریت فروش، انیمیشن کوتاهی محصول دیزنی است که داستانی تلخ و ناراحت کننده را در روز کریسمس تعریف می‌کند.