آموزش بازی سازی: چگونه عناصر تکراری مراحل را جذاب کنیم؟

المان‌های تکراری،‌ یکی از موارد اجتناب ناپذیر طراحی بازی‌ها هستند. اما چگونه می‌توان این عناصر تکراری را برای گیمر، جذاب کرد؟