آیا استارتاپ ها می‌توانند با شرکت‌هایی نظیر گوگل رقابت کنند؟

یک استارتاپ چگونه می‌تواند آمار و احتمالات را کنار بزند و با تولید و عرضه‌ی یک محصول خاص، به رقابت با مشهورترین شرکت‌های تکنولوژی بپردازد؟