از مدرسه جالب بابانوئل ها چه می‌دانید؟

 پیرمردی چاق و مهربان با ریش سفید و لباس قرمز که در شب کریسمس همه چشم به راهش هستند؛ ولی بازی بابانوئل‌ها کاملا حرفه‌ای است و هر کسی اجازه ندارد لباس بابانوئلی بپوشد.