رام LineageOS یک ساله شد

پس از متوقف شدن پروژه‌ی سیانوژن‌مد و ادامه‌ی راه این رام توسط LineageOS حال شاهد یک ساله شدن این رام سفارشی برای اندروید هستیم.