سهم ۰.۶ درصدی استارتاپ‌های ایرانی از بازار جهانی

مرکز کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات، آماری ارائه کرده است مبنی بر اینکه استارتاپ‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم ۰.۶ درصدی در بازار جهانی دارند.