عکاسی، دیگر تنها وظیفه‌ دوربین گوشی‌های هوشمند نیست

دوربین‌ گوشی‌های هوشمند در حال تغییر دادن همه چیز هستند؛ اما این تغییرات هیچ ارتباطی با عکاسی ندارند.