ورود فروشگاه‌های اینترنتی به حوزه واردات گوشی؛ مثبت یا منفی

 شنیده‌ها حاکی از آن هستند که یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به‌زودی به واردکنندگان عمده‌ی گوشی‌های آیفون تبدیل خواهد شد.