چرا شرکت‌های هوایی مدت واقعی پرواز را اعلام نمی‌کنند؟

زمان ورود و خروجی که خطوط هوایی با مسافران در میان می‌گذارند، اغلب با مدت زمانی که یک هواپیما واقعا نیاز دارد که در هوا باشد، مطابقت ندارد؛ آیا می‌دانید دلیل این کار چیست؟