دلیل وجود موکت در فرودگاه‌ها چیست؟

با وجود گزینه‌هایی شیک و مدرن‌تر مانند پارکت برای کف‌پوش فرودگاه‌ها، در بعضی مناطق فرودگاه، شاهد موکت هستید. فکر می‌کنید دلیل این امر چیست؟