شارژر Finger Pow

شارژر Finger Pow دستگاهی قابل‌ حمل است که می‌تواند با استفاده از پاد های مغناطیسی کوچک، گوشی را به سرعت شارژ کند. زمانی که شارژر Finger Pow در Kickstarter معرفی شد کسی فکر نمی‌کرد که این محصول بتواند 5 برابر سود نهایی تخمین زده‌شده خود را به دست آورد. این دستگاه از 4 پاد مغناطیسی ...

نوشته شارژر Finger Pow ، دستگاه جدید که از پادهای مغناطیسی برای شارژ استفاده می کند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.