فروش محصولات اینترنت اشیا شیائومی از مرز ۱۰ میلیون واحد گذشت

فروش محصولات خانگی اینترنت اشیا شیائومی از مرز ۱۰ میلیون واحد عبور کرد تا این شرکت جایِ پای خود را در این حوزه محکم‌تر کند.