آیا تسلا رودستر می‌تواند، گشتاور ۱۰ هزار نیوتن متر داشته باشد؟

به‌نظر می‌رسد که در عملکرد فنی نسل دوم تسلا رودستر اغراق شده است و این خودروی برقی، قادر به تولید گشتاور ۱۰,۰۰۰ نیوتن‌متر نیست.