زمین تخت گرایان

زمین تخت گرایان در سال 2017 چندین مرتبه تلاش کردند عقیده خود را به اثبات رسانده و مشاهدات علمی را به چالش بکشند، اما موفق نشدند. در سال جاری افراد زیادی با نظریه زمین تخت هم‌عقیده شده و به حمایت از زمین تخت گرایان پرداختند. درباره صاف بودن زمین همچنان بحث می‌شود! در دنیای آنلاین، ...

نوشته بررسی 8 تلاش زمین تخت گرایان در سال 2017 برای اثبات عقیده خود اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.