قهرمان جهان بازی گو باری دیگر به مصاف هوش مصنوعی می‌رود

کی جی، پس از شکست در مقابل هوش‌مصنوعی گوگل در بازی گو، بر خلاف وعده‌ای که داده‌بود، باری دیگر با هوش‌مصنوعی مواجه خواهد‌ شد. رقیب او این بار از سرزمین مادری خود یعنی چین خواهد‌ بود.