نحوه‌ عملکرد سیستم اتوفوکوس تشخیص فاز دوربین‌های DSLR

عملکرد سیستم اتوفوکوس تشخیص فاز دوربین‌های DSLR بسیار جالب است. در این مقاله ویدئوی کوتاهی ارائه شده که با نحوه‌ی عملکرد این سیستم آشنا خواهید شد.