چگونه بین ۲.۶  میلیارد عکاس، سر خود را بالا بگیریم

با دسترسی آسان به دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای، تعداد عکاس‌ها و مدعیان عکاسی هم افزایش پیدا کرده است. اما این سؤال مطرح می‌شود که چطور می‌توانید بین این حجم انبوه از عکاس‌ها منحصر‌به فرد و دارای امضا باشید.