آموزش بازی سازی: مقدمه‌ای بر سبک‌های گرافیکی

در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بازی‌سازی، سبک‌های گرافیکی مختلف را که یکی از مهم‌ترین ارکان بازی‌های ویدیویی هستند، معرفی می‌کنیم.