جنگل خودکشی کجاست؟

جنگل خودکشی همان‌طور که از نامش پیدا است، مکانی محبوب برای خودکشی است که بعد از پل گلدن گیت سانفرانسیکو، از این نظر در رتبه دوم قرار گرفته است.