طولانی‌ترین جنگ تاریخ بشر کدام است؟

بشر از دیرباز بر سر مسائل مختلفی درگیر جنگ بوده است که برخی از آنها چند دهه و حتی چند قرن طول کشیده‌اند. از طولانی‌ترین جنگ تاریخ چه می‌دانید؟