مالکان برند لباس استیو جابز در ایتالیا، اپل را شکست دادند

وینچنزو و گیاکامو دو برادر ایتالیایی تبار توانستند پس از سال‌ها کشمکش در یک دعوای حقوقی با شرکت اپل، مجوز نامگذاری تولیدی پوشاک خود به‌نام بنیان‌گذار شرکت اپل استیو جابز را دریافت کنند.