نقد فیلم The Mountain Between Us - کوهی در میان ما

فیلم The Mountain Between Us، با بازی کیت وینسلت و ادریس البا، می‌توانست با استفاده از بازیگرانش، به اثری تاثیرگذارتر تبدیل شود.