استفاده از فناوری تصویربرداری سه‌بعدی به‌منظور ارزیابی آسیب‌های آثار هنری

در نمونه‌‌ای جدید از کاربرد فناوری سه‌بعدی، کارشناسان هنری از تصویربرداری سه‌بعدی در جهت ارزیابی آسیب‌ آثار هنری و تحلیل و ترمیم آن‌ها استفاده می‌کنند.