بررسی اسپیکر قابل حمل و بلوتوث UE Wonderboom

بررسی اسپیکر بلوتوث قابل حمل UE Wonderboom که در سال ۲۰۱۷ و با هدف جایگزینی اسپیکر UE Roll‌ عرضه شده است.