جزئیات طرح ترافیک جدید تهران برای سال ۹۷ اعلام شد

مقدمات و زیرساخت‌های اجرای طرح ترافیک جدید تهران فراهم شده و این طرح از ۱۵ فروردین ۹۷ اجرایی خواهد شد.