همه چیز درباره تکینگی فناوری (بخش دوم و پایانی)

تکینگی فناوری مفهوم جذاب و در عین حال ترسناکی است و طرفداران آن بر این باورند که با پیشرفت‌های سریع فناوری ظهور آن نزدیک است؛ اما مخالفان این ایده چه می‌گویند؟