تیزر تماشایی بازی داکار 18

بازی داکار 18، به‌عنوان شبیه‌ساز رقابت‌های رالی داکار معرفی شد.