قرارداد جدید هواپیمایی امارات با ایرباس تولید A380s را تداوم بخشید

هواپیمایی امارات تعداد ۲۰ فروند هواپیمای ایرباس A380s و ۱۶ جت اضافه از همین مدل سفارش داده است.