درباره برترین دانشگاه ایران چه می دانید؟

برترین دانشگاه ایران که بسیاری از دانشجویان علاقمندند که در این دانشگاه به تحصیل بپردازند سرشاراز خاطرات شیرین و تلخ است دانستن حقایق  آن برای تک تک ایرانیان خالی از لطف نیست.