چرا بازارهای سنتی وسایل برقی از بین می‌روند؟

قبلا اینجا جای سوزن انداختن نبود. یک وانت بار خالی می‌کرد و یک خاور بار می‌زد.