معرفی انیمیشن کوتاه The Blue & The Beyond

انیمیشن کوتاه آبی و فراتر از آن، از متفاوت بودن می‌گوید و این خصیصه را تقدیر می‌کند. با معرفی انیمیشن The Blue & The Beyond همراه زومجی باشید.