تاریخ کنفرانس بیلد 2018 مایکروسافت فاش شد

طبق خبرها، کنفرانس بیلد ۲۰۱۸ مایکروسافت در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.