مهندسی بی‌نهایت: قطارهای مگلِو، پرواز روی ریل

در این مطلب از مجموعه‌ی مهندسی بی‌نهایت به معرفی و بررسی قطارهای مگلو می‌پردازیم؛ قطارهایی که به‌جای استفاده از ریل‌های معمولی، روی ریل به پرواز در می‌آیند.