پرسیدن سوال درست، کلید ارتباط با مشتری

برای اینکه بتوانید مشتریان خود را بهتر بشناسید، باید از آن‌ها سوال بپرسید؛ اما نه هر سوالی؛ در غیر این‌صورت پاسخی اشتباه دریافت خواهید کرد.