Falcon Heavy؛ راکت قدرتمند اسپیس ایکس با موفقیت پرتاب شد

دقایقی پیش، فالکون هوی، راکت حامل رودستر ایلان ماسک با موفقیت به فضا پرتاب شد و بوسترهای استیج نخست این راکت نیز در سطح زمین فرود آمدند.