اچ تی سی در سراشیبی سقوط؛ کسب کمترین درآمد در شش ماه اخیر

مدت زیادی است که اچ‌تی‌سی حال و روز خوشی ندارد و نمی‌تواند موفقیت مالی چشم‌گیری داشته باشد. به‌ نظر می‌رسد در ماه جاری نیز وضعیت اچ‌تی‌سی بهبود پیدا نکرده است.