تلاش برای اصلاح شرکت‌های بزرگ فناوری توسط کارمندان سابق آن‌ها

در پی نگرانی‌ زیاد در مورد تأثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید، گروهی از متخصصان تصمیم به ایجاد جنبشی برای اصلاح شرکت‌های فناوری گرفته‌اند.