زوم‌اپ: Socratic؛ حل معادلات ریاضی تنها با یک عکس

با اپلیکیشن Socratic می‌توان با ثبت یک عکس از معادلات ریاضی روی کاغذ، تنها در چند ثانیه به پاسخ رسید.