کسب و کار تبلیغات آمازون، گوگل و فیسبوک را تهدید می‌کند

طبق آخرین بررسی‌های به عمل‌آمده، بخش تبلیغات آمازون اخیرا شاهد رشد قابل توجهی بوده است که این موضوع می‌تواند خطر بزرگی برای گوگل و فیسبوک باشد.