روش‌هایی برای ارائه مشاوره به استارتاپ‌ها

بسیاری از افرادی که چندین سال سابقه‌ی کاری دارند، دوست دارند مهارت‌های خود را به‌عنوان مشاور به استارتاپ‌ها عرضه کنند. اما روش کار در استارتاپ‌ها متفاوت از سایر کارها است.