آمازون در اندیشه ایجاد سرویس پستی اختصاصی است

آمازون در نظر دارد با ایجاد سرویس اختصاصی حمل و نقل، وارد رقابت با شرکت‌های پستی باسابقه‌ی آمریکایی شود.