آیا باید همیشه نقاط ضعفمان را بهبود ببخشیم

عادت وسواس‌گونه‌ی برای حل مشکلات در سریع‌ترین زمان، سبب می‌شود برای هر نقطه ضعفی به دنبال راه‌ حلی سریع باشیم. اما آیا این روش درستی است؟