سرزمین افسانه ای و مرموز آذربایجان غربی کجاست؟

ایران نقاط بسیار جذاب و تاریخی زیادی را دارد به ویژه استان تاریخی و کهن آذربایجان که سرشار از تاریخ و سرزمین‌های بکرو شگفت انگیز است. با یکی از این سرزمین‌های زیبا و مرموز آشنا شوید.