چه دلایلی برای استعفا دادن مناسب نیستند

استعفا دادن در شرایطی، بهترین گزینه به‌نظر می‌رسد. اما مواردی نیز وجود دارند که با استعفا دادن تنها به ضرر خود عمل کرده‌اید.