اپل انیموجی‌ را به آیپد و اپلیکیشن فیس‌تایم می‌آورد

بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، اپل در صدد اضافه‌ کردن ویژگی انیموجی به آیپد و اپلیکیشن مکالمه تصویری فیس‌تایم است.