کمیاب‌ترین خوراکی‌های دنیا کدامند؟

برخی از خوراکی‌های نسبتا عجیبی که در دنیا وجود دارند، بسیار کمیاب هم هستند. جالب است بدانید برخی از این خوراکی‌ها متعلق به ایران هستند.