بلندترین مناره جهان به کدام مسجد تعلق دارد؟

 یکی از زیبا‌ترین مساجد که دارای بلندترین مناره در جهان است در کجا قرار دارد؟ این مسجد علاوه بر تاریخی بودنش به خاطر زیبایی و نوع تزئیناتش از جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شود.