ساخت نخستین مدل ترکیبی سد خونی مغزی با فناوری نانو

با ساخت نمونه مشابه سد خونی مغزی و امکان مطالعه‌ی بیشتر آن، درمان بیماری‌های مغزی در سالهای آینده بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود