طراحی چشم سوم برای بررسی سلول‌های بنیادی

دانشمندان موفق به علامت‌گذاری سلول‌های بنیادی در حال تقسیم و ردیابی آن‌ها با استفاده‌ی همزمان از سه برچسب شدند.